Aktuelt

VÅRSEMINAR 2019

Hvordan kan du redusere dine utviklingskostnader?

I løpet av dagen tar vi deg med på en reise fra idé til ferdig produkt!

Her har du en gylden mulighet til å bygge nettverk med flere aktører i
elektronikkindustrien, samtidig som det deles kunnskap og tips.

Møt kolleger i elektronikkindustrien!

Bli bedre kjent med andre deltakere, foredragsholdere fra 7Sense, RS
Components, Data Respons, NxTech, Topro, Nordcad, samt styret i EKN.
Denne gjengen har mye å by på som de kan dele med deg.

Bruk våre kompetanse-seminar som læringsarena!

Dette er like mye for deg som er student med interesse for elektronikk,
gründer med en produkt-idé som trenger noe elektronikk, eller en erfaren
aktør fra industrien som trenger nye impulser, kunder og kontakter.

Velkommen til faglig oppdatering!

Program vårseminar 2019

Rett etter seminaret avholdes årsmøte i EKN.

Agenda_årsmøte_EKN2019

Om oss

Foreningens målgruppe er alle som har faglig interesse og tilknytting til utvikling, produksjon og bruk av elektronikk, med særlig fokus på og mønster- og kretskort. Elektronikkindustrien utfordres på en internasjonal arena der vi sammen står sterkere ovenfor omstilling og konkurranse.

Gjennom et aktivt, kollegialt og sosialt teknologinettverk ønsker vi å skape et miljø for faglig utvikling, og derved bidra til økt produktivitet og kunnskapsnivå hos våre medlemmer.

Historikk

Elektronikkindustriens Kompetansenettverk (EKN) er en tverrfaglig interesseforening tilknyttet elektronikkindustrien. Foreningen byttet navn i 2017 da medlemmer og målgruppe med årene hadde endret seg. Vårt tidligere navn var Den Norske Utleggerforening (DNU) som i sin tid ble startet opp med utgangspunkt i en CAD brukergruppe (NorPUB) og faget utlegg/design av mønsterkort. Før dette var mye av den faglige aktiviteten foreningen representer ivaretatt av Elektronikkindustriens Kompetanseforum (EKF), IT-bransjens Tekniske Forum (ITTF) og DAK-forum. ITTF ble etter hvert migrert med Abelia Innovasjon, og DAK-forum fokuserte aktiviteten mot FPGA og endret navn til FPGA-forum. Abelia Innovasjons fokus er først fremst rettet mot påvirkning av næringspolitiske rammebetingelser for FoU og innovativ industri i sin alminnelighet. EKN forsøker å dekke et behov for faglig kompetansepåfyll som stadig etterspørres.

Blogg

Kontakt oss

Kontaktperson og styrets leder:

Bjørn Gjerstad
mobil: 975 07 222
epost: bjorn.gjerstad@cadpit.com