Aktuelt

HØSTSEMINAR 2019

Velkommen til Trondheim Airport 05.11.2019.

Tema: Hvordan sikre konkurransekraft for elektronikkindustrien?

PROGRAM

PÅMELDING

PÅMELDING EKN Høst 2019

LUNCH & LEARN

TRONDHEIM 5. JUNI 2019

LINK TIL MER INFO OG PÅMELDING

VÅRSEMINAR 2019

Hvordan kan du redusere dine utviklingskostnader?

I løpet av dagen tar vi deg med på en reise fra idé til ferdig produkt!

Her har du en gylden mulighet til å bygge nettverk med flere aktører i
elektronikkindustrien, samtidig som det deles kunnskap og tips.

Møt kolleger i elektronikkindustrien!

Bli bedre kjent med andre deltakere, foredragsholdere fra 7Sense, RS
Components, Data Respons, NxTech, Topro, Nordcad, samt styret i EKN.
Denne gjengen har mye å by på som de kan dele med deg.

Bruk våre kompetanse-seminar som læringsarena!

Dette er like mye for deg som er student med interesse for elektronikk,
gründer med en produkt-idé som trenger noe elektronikk, eller en erfaren
aktør fra industrien som trenger nye impulser, kunder og kontakter.

Velkommen til faglig oppdatering!

Program vårseminar 2019

Deltakerliste – 2019-04-01-11-52

Veibeskrivelse:

https://www.forskningsparken.no/om-oss/Veibeskrivelse

Når du kommer inn: Følg skiltmerking for Elektronikkindustriens Kompetansenettverk fra resepsjonen til Toppsenteret. Gå langs venstre side og ta innerste heis til 5. etasje eller ta trappa opp. Når du kommer opp, gå til høyre, så til høyre igjen over gangbroen til Toppsenteret. Årsmøtet vil være på samme sted.

Rett etter seminaret avholdes årsmøte i EKN.

Agenda_årsmøte_EKN2019

Årsberetning_EKN2018

Om oss

Foreningens målgruppe er alle som har faglig interesse og tilknytting til utvikling, produksjon og bruk av elektronikk, med særlig fokus på og mønster- og kretskort. Elektronikkindustrien utfordres på en internasjonal arena der vi sammen står sterkere ovenfor omstilling og konkurranse.

Gjennom et aktivt, kollegialt og sosialt teknologinettverk ønsker vi å skape et miljø for faglig utvikling, og derved bidra til økt produktivitet og kunnskapsnivå hos våre medlemmer.

Vedtekter

Historikk

Elektronikkindustriens Kompetansenettverk (EKN) er en tverrfaglig interesseforening tilknyttet elektronikkindustrien. Foreningen byttet navn i 2017 da medlemmer og målgruppe med årene hadde endret seg. Vårt tidligere navn var Den Norske Utleggerforening (DNU) som i sin tid ble startet opp med utgangspunkt i en CAD brukergruppe (NorPUB) og faget utlegg/design av mønsterkort. Før dette var mye av den faglige aktiviteten foreningen representer ivaretatt av Elektronikkindustriens Kompetanseforum (EKF), IT-bransjens Tekniske Forum (ITTF) og DAK-forum. ITTF ble etter hvert migrert med Abelia Innovasjon, og DAK-forum fokuserte aktiviteten mot FPGA og endret navn til FPGA-forum. Abelia Innovasjons fokus er først fremst rettet mot påvirkning av næringspolitiske rammebetingelser for FoU og innovativ industri i sin alminnelighet. EKN forsøker å dekke et behov for faglig kompetansepåfyll som stadig etterspørres.

Blogg

Kontakt oss

Kontaktperson og styrets leder:

Bjørn Gjerstad
mobil: 975 07 222
epost: bjorn.gjerstad@cadpit.com