Aktuelt

Dette kan du ikke gå glipp av!

VÅRSEMINAR 2018
Aktuelle foredragsholdere vil ta deg med på en reise fra idé til produksjon.

Vi møtes på Forskningsparken – Oslo Science Park
tirsdag 2. april 2019 fra 10:00-16:00.
Mer informasjon finner du i programmet og under påmelding.

Velkommen til faglig oppdatering!

PROGRAM

Rett etter seminaret avholdes årsmøte i EKN.

 

 

PRESENTASJONER FRA HØSTSEMINAR  2018 

Electronic Components Update   – Israel Losada Salvador / Kitron

Termisk Design av PCB – Poul Juul / Hytek

 

Om oss

Foreningens målgruppe er alle som har faglig interesse og tilknytting til utvikling, produksjon og bruk av elektronikk, med særlig fokus på og mønster- og kretskort. Elektronikkindustrien utfordres på en internasjonal arena der vi sammen står sterkere ovenfor omstilling og konkurranse.

Gjennom et aktivt, kollegialt og sosialt teknologinettverk ønsker vi å skape et miljø for faglig utvikling, og derved bidra til økt produktivitet og kunnskapsnivå hos våre medlemmer.

Historikk

Elektronikkindustriens Kompetansenettverk (EKN) er en tverrfaglig interesseforening tilknyttet elektronikkindustrien. Foreningen byttet navn i 2017 da medlemmer og målgruppe med årene hadde endret seg. Vårt tidligere navn var Den Norske Utleggerforening (DNU) som i sin tid ble startet opp med utgangspunkt i en CAD brukergruppe (NorPUB) og faget utlegg/design av mønsterkort. Før dette var mye av den faglige aktiviteten foreningen representer ivaretatt av Elektronikkindustriens Kompetanseforum (EKF), IT-bransjens Tekniske Forum (ITTF) og DAK-forum. ITTF ble etter hvert migrert med Abelia Innovasjon, og DAK-forum fokuserte aktiviteten mot FPGA og endret navn til FPGA-forum. Abelia Innovasjons fokus er først fremst rettet mot påvirkning av næringspolitiske rammebetingelser for FoU og innovativ industri i sin alminnelighet. EKN forsøker å dekke et behov for faglig kompetansepåfyll som stadig etterspørres.

Blogg

Kontakt oss

Styrets leder:

Bjørn Gjerstad
mobil: 975 07 222
epost: bjorn.gjerstad@cadpit.com