Aktuelt

PRESENTASJONER FRA HØSTSEMINAR  2018 

Electronic Components Update   – Israel Losada Salvador / Kitron

Termisk Design av PCB – Poul Juul / Hytek

 

HØSTSEMINAR 2018 – Velkommen til faglig oppdatering!
Seminar med fokus på utvikling og produksjon av kretskort.
Programmet berører tema fra hele fagområdet, og det blir rom for faglige diskusjoner.

Vi møtes på Scandic Ambassadeur Hotel i Drammen
onsdag 28.11.2018 fra 09:00-15:00.
Mer informasjon finner du under påmelding.

PROGRAM

Om oss

Foreningens målgruppe er alle som har faglig interesse og tilknytting til utvikling, produksjon og bruk av elektronikk, med særlig fokus på og mønster- og kretskort. Elektronikkindustrien utfordres på en internasjonal arena der vi sammen står sterkere ovenfor omstilling og konkurranse.

Gjennom et aktivt, kollegialt og sosialt teknologinettverk ønsker vi å skape et miljø for faglig utvikling, og derved bidra til økt produktivitet og kunnskapsnivå hos våre medlemmer.

Historikk

Elektronikkindustriens Kompetansenettverk (EKN) er en tverrfaglig interesseforening tilknyttet elektronikkindustrien. Foreningen byttet navn i 2017 da medlemmer og målgruppe med årene hadde endret seg. Vårt tidligere navn var Den Norske Utleggerforening (DNU) som i sin tid ble startet opp med utgangspunkt i en CAD brukergruppe (NorPUB) og faget utlegg/design av mønsterkort. Før dette var mye av den faglige aktiviteten foreningen representer ivaretatt av Elektronikkindustriens Kompetanseforum (EKF), IT-bransjens Tekniske Forum (ITTF) og DAK-forum. ITTF ble etter hvert migrert med Abelia Innovasjon, og DAK-forum fokuserte aktiviteten mot FPGA og endret navn til FPGA-forum. Abelia Innovasjons fokus er først fremst rettet mot påvirkning av næringspolitiske rammebetingelser for FoU og innovativ industri i sin alminnelighet. EKN forsøker å dekke et behov for faglig kompetansepåfyll som stadig etterspørres.

Blogg

Kontakt oss

Styrets leder:

Bjørn Gjerstad
mobil: 975 07 222
epost: bjorn.gjerstad@cadpit.com