Bli medlem

Medlemskap i Elektronikkindustriens Kompetansenettverk EKN
Årskontingent for firma er kr 2000. Medlemskap gir rabatt på våre arrangement for alle deltakere fra medlemsbedriften.

Epostadresse for mottak av faktura