Bli medlem

Medlemskap i Elektronikkindustriens Kompetansenettverk EKN
Årskontingent for firma er kr 2000. Ved å være medlem bidrar firmaer til at et aktivt kunnskapsdelingsmiljø blir opprettholdt. Medlemskap gir rabatt på enkelte av våre arrangement for alle deltakere fra medlemsbedriften.

Epostadresse for mottak av faktura