PÅMELDING EKN Høst 2019

Sted: Radison Blu Hotel Trondheim Airport.
Dato: tirdag 05.11.2019 kl 09:00-16:30

Deltakerpris: kr 900 inklusive lunch.

DU MÅ SELV BOOKE ROM om du trenger overnatting!

Bookingkode «1911NORDCA» gir rabatt ved bestilling innen 18.10.

Fullt navn på deltaker
Epost til deltaker
Mobiltelefon til deltaker
Epostadresse for fakturamottak
Merking av faktura for de som trenger det