Påmelding vårseminar 2019

Sted: Forskningsparken – Oslo Science Park, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Dato: tirsdag 02.04.2019 kl. 10:00-16:00

Registrering og mingling fra 09:00

Deltakerprisen inkluderer enkel lunch med drikke og pauseservering

Spørsmål til arrangementet kan rettes pr. epost til paamelding@eknet.no eller telefon til Bjørn på 975 07 222 eller Ole Martin på 462 88 522 .

Fullt navn på deltaker
Epost til deltaker
Mobiltelefon til deltaker
eller studiested/studieretning/startup-navn
Epostadresse for fakturamottak
Merking av faktura for de som trenger det
Har du rabattkode eller spesialavtale kan det oppgis i kommentarfeltet.
Vi følger GDPR med hensyn til personinformasjon.
Årsmøte er kun åpent for medlemmer i EKN.